info@es.lv   +371 67 555 554

DOKUMENTU VADĪBA

MEDUS sistēma piedāvā pilna cikla elektronisko dokumentu pārvadību uzņēmumā no lietvedības reģistriem līdz dokumentu plūsmu vadības risinājumiem. MEDUS sistēma taupa uzņēmuma līdzekļus un galvenais katra darbinieku laiku apstrādājot dokumentus un izpildot uzdevumus. Ar tās palīdzību:

  • samazinās patērētais laiks ar dokumentiem;
  • samazinās darbs ar papīra dokumentiem;
  • pazūd iespēja dokumentus nozaudēt vai aizmirst;
  • ērti dokumentus arhivēt;
  • nav nepieciešamības kopēt un pavairot dokumentus neskaitāmos eksemplāros;
  • katrs lietotājs, atbilstoši piešķirtajām piekļuves tiesībām, var apstrādāt viņam pieejamos dokumentu sistēmā.

Dokumenti tiek veidoti un uzglabāti organizācijas vai uzņēmuma lietu nomenklatūrai atbilstošos reģistros, savukārt katram lietotājam ir pieejami tikai viņam atļautie un darbam nepieciešamie reģistri. Dokumentu reģistri var tikt iedalīti:

  • pēc dokumentu aprites virzieniem - saņemtie, nosūtāmie, iekšējie dokumenti;
  • pēc dokumentu veidiem – rīkojumi, līgumi, ziņojumi, protokoli, u.c.;
  • pēc atbildīgajām struktūrvienībām;
  • citi veidi pēc nepieciešamības.

MEDUS sistēma ļauj dokumentus savstarpēji sasaistīt, tā piemēram, saņemtajam dokumentam pievienot saiti uz nosūtīto atbildes dokumentu, līgumu sasaistīt ar darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai līguma rēķinu, vai savstarpēji sasaistīt dokumentus par kādu noteiktu klientu vai projektu.

Ar dokumentu veiktās darbības ir viegli izsekojamas, jo ikvienas izmaiņas tiek pierakstītas dokumenta kartiņas vēsturē.

Pārskata un kontroles nolūkos iespējams iegūt dažādas atskaites par dokumentiem un ar tiem saistītajiem uzdevumiem.

Mockup3

GALVENĀS IESPĒJAS

Darba plūsmas

Sistēmā MEDUS ir pārredzama un viegli pārvaldāma dokumentu darba plūsma. Ar dokumentiem var strādāt secīgi vai paralēli, saskaņā ar uzņēmuma kvalitātes procesiem.

Uzdevumu izpildes kontrole

MEDUS uzdevumu kontrole nodrošina ērtu un operatīvu darbu ar dokumentiem un atvieglo uzdevumu uzdošanu, saņemšanu un kontroli visā uzņēmumā.

Lietotāju grupas un tiesības

Lietotāju darbību identifikācija un piekļuves pārvaldība sistēmā MEDUS ļauj efektīvi kontrolēt informāciju par lietotājiem, lietotāju grupām, datiem un piekļuves tiesībām līdz konkrētu ierakstu lauku līmenim.