info@es.lv   +371 67 555 554

Atbalsts

DSVS MEDUS uzturēšnas izmaksas ir atkarīgas no sistēmas reālo lietotāju skaita un izvēlētās sistēmas redakcijas veida.

Sistēmas atbalsts ietver sevī:

  • Telefoniskas/epastu konsultācijas un tehnisko atbalstu
  • Versiju atjauninājumi.
  • Bezmaksas sistēmas kļūdu novēršanas.

Ja sistēmas lietošanas gaitā rodas neskaidrības, lietotājam jārīkojas sekojoši:

  1. Jāpārliecinās, vai darbības ir izpildītas pareizi, atbilstoši lietotāja dokumentācijas aprakstam;
  2. Jāinformē savs sistēmas administrators par problēmu un jāpārliecinās, ka sistēmas iestatījumi un lietotāja piekļuves tiesības ir atbilstošas nepieciešamo darbību veikšanai;
  3. Ja sistēmas administrators nevar novērst radušos problēmu, jāzvana uz IT Baltic palīdzības dienesta tālruni (+371) 67555554 un jāinformē par to klientu atbalsta speciālists. Bezmaksas tehniskā palīdzība pa tālruni ir pieejama atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

Ja problēma ir saistīta ar interneta pieslēgumu vai servera darbību, jāinformē savs IT administrators.